Wednesday, November 21, 2012

Rawatan menggunakan ayat Al-Quran

Kanser Kulit 

1) Fussilat, no surah 41 Ayat 41 – 54
2) Al-Mai’dah, no surah 5 Ayat 82 – 91
3) An-Najm, no surah 53 Ayat 21 – 40
4) Al-Ahzab , no surah 33 Ayat 18 – 30

Pengecutan Otak (Cereblar Atrophy)

Asy-Syuaraa , no surah 26 ayat 95-118
2) An-Nahli , no surah 16 ayat 76-91
3) Al-A’raaf , no surah 7 ayat 52-67

Down Syndrome
Surah Az-Zummar ayat 24 hingga 37
Surah Al-Haj ayat 40 hingga 55
Surah Yassin ayat 72 hingga 83

Masalah was-was : Surah Al-Hijr (15) Ayat 66 - 99 
Masalah jantung : Surah Al-Israq (17) Ayat 40 - 55 
Masalah keyakinan diri : Surah Al-Nur (24) Ayat 11 - 25 
Masalah anak bermasalah : Surah Yasin (36) Ayat 72 - 83 
Masalah penerang hati : Surah Ar-Rahman (55) 
Masalah rezeki : Surah Al-Waqiah (56) 
Ayat pendinding : Surah Al-Baqarah (2) Ayat 103 - 123 
Masalah kerunsingan : Surah Muhammad (47) Ayat 21 - 32 
Masalah akhlak : Surah Al-Hajj (22) Ayat 73 - 78 
Masalah kemarahan : Surah Toha (20) Ayat 120 - 135 
Masalah kanser : Surah Al-mukminun (23) Ayat 91 - 100

No comments:

Post a Comment